РАБОТА С ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕКИП 

Това е цял екип зад Escort Group 

собственик

Антон хасан 

Заместник-ръководител

Мартин Занев

ЗАМ РЪКОВОДИТЕЛ

Симеон Георгиев

СЛУЖИТЕЛ

Пламен Георгиев

СЛУЖИТЕЛ

Мартин Стойчев 

СЛУЖИТЕЛ

Михаил Иванов

СЛУЖИТЕЛ

Борис Ангелов

СЛУЖИТЕЛ

Стоян Йорданов

СЛУЖИТЕЛ

Свилен Димитров

СЛУЖИТЕЛ

Петър Петров